Maria Montessori leikkikoulu - Yksityinen päiväkoti, Espoo | Esiopetus

Esiopetus

Montessorileikkikoulullemme voi hakeutua vain esiopetusvuodeksi, mikäli lapsi on ollut mukana montessoritoiminnassa ennen esikouluvuottaan joko Suomessa tai ulkomailla. Montessoritoimintaan ei kuulu erillistä esikoulua vaan 6-vuotiaiden toiminta jatkuu yksilöllisen kehityksen mukaisesti samassa ryhmässä.

Esiopetus on suunnitelmallista ja sen tavoitteena on

 1. Tukea ja seurata lapsen kokonaispersoonallisuuden kehitystä sen kaikilla osa-alueilla
 2. Huomioida lapsi ainutkertaisena yksilönä
 3. Vahvistaa lapsen itseluottamusta, itsenäisyyttä ja oma-aloitteisuutta
 4. Tukea lapsen sosiaalisia taitoja, kykyä arvostaa ja kunnioittaa toisia
 5. Tukea luovuutta sen kaikissa muodoissa
 6. Luoda myönteinen, innostuksen, optimismin ja ilon täyttämä oppimisasenne
 7. Ehkäistä ennalta mahdollisia oppimisvaikeuksia
 8. Tukea kouluvalmiuksia, joita ovat:
 • Annettujen ohjeiden mukaan toimiminen
 • Tehtävien loppuun suorittaminen
 • Sosiaalisen ryhmän jäsenenä toimiminen toisia ja erilaisuutta kunnioittaen
 • Oman vuoron odottaminen
 • Itsestään, tehtävistään ja tavaroistaan huolehtiminen
 • Pettymysten ja epäonnistumisten sietokyvyn kasvattaminen
 • Keskittymiskyvyn ja toisen kuuntelemisen taidon oppiminen

Esiopetussuunnitelma (pdf)

Montessorimenetelmä antaa hyvän pohjan laadukkaan esiopetuksen toteuttamiselle. Se kattaa Opetushallituksen esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt esiopetuksen sisältöalueet ja täyttää työryhmän esittämän suosituksen hyvästä oppimisympäristöstä:

"Esiopetus asettaa erityisvaatimuksia oppimisympäristölle ja niille aikuisille, jotka vastaavat oppimistapahtumasta. Hyvä ympäristö on aktiivisessa vuorovaikutuksessa lähiympäristöön. Tilojen tulee tarjota lapselle tilaisuus toteuttaa leikkejään ja tyydyttää liikunnantarvettaan. Havainto- ja opetusvälineiden tulee olla lasten ulottuvilla. Lasten tulee saada vapaasti käyttää tarvikkeita ja työvälineitä sekä huolehtia niistä. Hyvä ympäristö tarjoaa tilaisuuksia pohdintaan, tutkimiseen, kokeiluihin ja ongelmien ratkaisuun."

 

Maria Montessori leikkikoulu, Espoo - Kynän oikea ote on tärkeä

Maria Montessori leikkikoulu, Espoo - Pojat pelaa matolla

Maria Montessori leikkikoulu, Espoo - Minä haluan oppia