Maria Montessori leikkikoulu - Yksityinen päiväkoti, Espoo | Toimintamme

Toimintamme

Maria Montessori –leikkikoulu on yksityinen päiväkoti, joka on perustettu vuonna 1985. Leikkikoulua pitää yllä lasten vanhemmista koostuva Olarin Montessoriyhdistys ry.

Kokopäiväryhmän lisäksi meillä on 7h hoitomahdollisuus klo 8.30-15.30. Kokopäiväryhmän toiminta-aika on 7.45-16.45.

Lapset ovat iältään 3 - 6 -vuotiaita. Leikkikouluun voidaan ottaa lapsen kehitystaso huomioiden myös 2,5 vuotiaita lapsia. Ryhmien koostumus pyritään pitämään sellaisena, että niissä on tasapuolisesti 3-, 4-, 5- ja 6-vuotiaita tyttöjä ja poikia. Vanhemmat lapset, joista osa on sisaruksia, voivat jakaa nuorempien kanssa taitonsa, tietonsa ja kokemuksensa. Näin oppiminen on luonnollista ja kodinomaista.

Ryhmän vapaa toimintatapa tukee sosiaalista kanssakäymistä. Lapset voivat valita aktiviteettinsa ja työskennellä omaan tahtiinsa kehitystasonsa mukaan joko yksin tai ryhmässä toisten kanssa. Leikkikoulussa on myös mahdollisuus leikkiin, lepoon ja seurusteluun. Jotta yhteistoiminta sujuisi, leikkikoulussa on kolme sääntöä, joita kaikkien tulee noudattaa:

  1. Ihmisiä ja esineitä kohdellaan kunnioittavasti,
  2. Toisen työtä ei saa häiritä ja
  3. Tavarat palautetaan aina paikoilleen.

Leikkikoulu tekee myös retkiä luontoon, teatteriin, museoihin ja näyttelyihin.

Miten luovuutta tuetaan

Luovuus kasvaa luottamuksen ja hyväksynnän ilmapiirissä. Sitä tukevat kaikki kokemukset, jotka herättävät kiinnostusta ja uteliaisuutta. Taiteellinen toiminta - musiikki, kuvataide, kirjallisuus ja draama - kuuluu leikkikoulun jokapäiväiseen elämään luontevasti ilman oppiainerajoja. Jokainen lapsi ilmaisee ja toteuttaa itseään omalla yksilöllisellä tavallaan.

Viikottaisen ohjauksen, "taidepäivän", tarkoituksena on toimia stimulaationa ja rohkaista omaehtoiseen toimintaan.

Kuuntele miltä meillä kuulostaa

Lyhyt ääninäyte tässä alla on nauhoitettu puhelimella maaliskuisena maanantaina aamuyhdeksältä. Huoneessa oli paikalla 13 lasta ja kolme opettajaa. Yksi ryhmä aloitteli juuri askartelua.

Maria Montessori leikkikoulu, Espoo - Ulkona luistelemassa

Maria Montessori leikkikoulu, Espoo - Kaatamisharjoittelua